EPOSEAL W

Kolorowa zaprawa epoksydowa antypleśnowa o wysokiej
odporności chemicznej, przeznaczona do spoinowania płytek i mozaik z fugą od 2 do 15 mm używana również jako klej

Opis

EPOSEAL W to dwuskładnikowa kolorowa zaprawa fugująca, o wysokiej odporności chemiczno-mechanicznej powstała na bazie żywicy epoksydowej, krzemionki i specjalnych dodatków, stworzona do kładzenia płytek ceramicznych i mozaik, a także do spoinowania fug o szerokości od 2 do 15 mm.  

 

EPOSEAL W spełnia wymogi normy PN EN 13888 (zaprawa  reaktywna do fug klasy RG) a także normy  PN EN 12004 (klej reaktywny o obniżonym spływie klasy R2T).

Główne właściwości charakteryzujące produkt EPOSEAL W :

 • opakowanie: praktyczne, spójne i czyste;
 • praktyczny i łatwy sposób wymieszczania 2 składników w wiaderku;
 • łatwość do użycia nawet w przypadku wąskich fug;
 • łatwość w utrzymaniu czystości w momencie aplikacji;
 • utwardzony produkt posiada wysoką odporność mechaniczną i chemiczną;
 • trwałość kolorów i zminimalizowana skłonnośc żółknienia;
 • trwałość mechaniczna, produkt niekurczliwy i niepękający;
 • odporność na wszelkie poplamienia kwasami, alkainami i produktami spożywczymi zgodnie z normą UNI 12720;
 • odporność na powstawanie i rozrost pleśni zgodnie z normą UNI 11021;
 • odpowiednia gęśtość do wykonywania powierzchni poziomych przy zastosowaniu jako klej;
 • odpowiednia gęśtość do wykonywania powierzchni pionowych przy zastosowaniu jako klej;
Zastosowanie

EPOSEAL W znajduje zastosowanie jako klej i jako produkt spoinujący mozaiki i płytki ceramiczne, w miejscach gdzie pojawiają sie wysokie wymagania odnośnie odporności na środki chemiczne i na częste mycia (kwasami lub alkainami), tak by zapewnić właściwą czystość i higienę, jak np:

 • ­       w basenach i fontannach z wodą słodką, termalną lub półsłoną;
 • ­       na podłogach i ścianach basenów i łaźni;
 • ­       na podłogach i ścianach kuchni i stołówek formowych, szpitalnychm hotelowych itp.;
 • ­       na podłogach i ścianach browarów, fabryk pordukujących konserwy, spiżarni, rzeźni irp.;
 • ­       w zbiornikach na podłogach oczyszczlni ścieków;
 • ­       na stołach, ścianach i podłogach w laboratoriach;
Opakowanie

Zestaw 2,00 kg - Wiaderko PE zawierające

składnik A i jedną torebkę po 0,16 kg składnika B.

Zestaw 5,00 kg - Wiaderko PE zawierające

składnik A i jedną torebkę po 0,40 kg składnika B.

EPOSEAL W

Kolorowa zaprawa epoksydowa antypleśnowa o wysokiej
odporności chemicznej, przeznaczona do spoinowania płytek i mozaik z fugą od 2 do 15 mm używana również jako klej

Specjalne przygotowanie
 • Należy sprawdzić wszystkie fugi tak by mieć pewnośc, że zostały właściwie przygowane i że są czyste. W przeciwnym wypadku koniecznie należy usunąć wszystkie substancje, które mogą ograniczyć przyczepność produktu (takie jak – oleje, tłuszcze, pozostałości klejów cementowych i wszelkie inne). 
 • W celu wykonania poprawnego wypełnienia spoiny produktem EPOSEAL W fugi powinny być co najmniej w połowie szerokości wyczyszczone i puste. W przeciwnym razie koniecznie należy usunąć napotkany nadmiar kleju;
 • Przed przytąpieniem do fugowania należy upewnić się, że klej zastosowany do klejenia płytek całkowicie dojrzał;
 • Nie moczyć fug bezpośrednio przed wykonaniem produktem EPOSEAL W, a także nie wykonywać fugowania na mokrych powierzchniach.
Przygotowanie produktu

EPOSEAL W jest dostarczany w wiaderkach zawierających zarówno składnik A (bezpośrednio w wiaderku) jak i składnik B (w opakowaniu trójwarstwowym).

Należy przeciąć boczną część opakowania składnika B i wsypać zawartość do składnika A. Całkowitą zawartośc zmieszać przy pomocy profesjonalnego mieszadła na niskich obrotach, aż do momentu otrzymania jednorodnej mieszanki. Oczyścić boczne ścianki wiaderka przy pomocy stalowej lub metalowej pacy, a następnie ponownie mechanicznie wymieszać produkt. Zdecydowanie odradza sie ręcznego mieszania produktów.

EPOSEAL W to produkt reaktywny, dla którego czas przydatności do użycia bezpośrednio uwarunkowany jest od temperatury stosowania.

W Tabeli 1 zostały przedstawione czasy przydatności do użycia w zależności od panującej temperatury.

 

Tab.1:

Temperatura pracy

Czas przydatności do stosowania (pot-life) *

8,0 °C

2 godziny

15,0 °C

1 godzina i  20 min

20,0 °C

50 min

26,0 °C

20 min

35,0 °C

12 min

*czas przydatności do użycia został określony na podstawie produktu dostępnego w opakowaniach 2 kg (A+B) oceniając  właściwości  produktu w warunkach rzeczywistych.

W celach wyłącznie poglądowych poniżej przedstawiono wzór pozwalający obliczyć pot-life znając temperaturę, w której stosujemy produkt:

Czas przydatności do stosowania = 166 - 5,6 x Temperatura

Czas podaje się w minutach a temperaturę w °C.

Zastosowanie produktu

Wykonanie Fugi :

 • Wylewamy rozrobiony produkt na płytki i za pomocą gumowej pacy koloru zielonego (mod. VER136B) całkowicie wypełniamy szczeliny. Następnie usuwamy nadmiar produktu trzymając pacę pod ostrym kątem względem powierzchni i przystępujemy do czyszczenia, zgodnie z opisem w następnej części;  
 • Jeśli chodzi o wypełnianie fug na ścianach należy za pomocą kielni umieścić produkt na gumowej pacy koloru zielonego (mod. VER136B) a następnie przystąpić do dokładnego wypełniania szczelin poprzez wciskanie pacą. Następnie usuwamy nadmiar produktu trzymając pacę pod ostrym kątem względem powierzchni i przystępujemy do czyszczenia, zgodnie z opisem w następnej części;

Czyszczenie i  wykończenie powierzchni:

Pierwsze czyszczenie

 • usunąć resztki fugi za pomocą białego krażka ściernego TAMPONE ABRASIVO BIANCO (mod. NR1225B) nasiąknięgo wodą, który należy często spłukiwać. Należy uważać by nie usunąć zbyt dużej ilości materiału ze spoin. W tym celu należy dokładnie kierować gąbką za pomoca uchwytu przylepnego Velcro® reggi-tampone (mod. NR1525I)  delikatnie przyciskająć ruchem obrotowym. Moża ułatwić ten proces stosując w niewielkich ilościach preparat  EPOSEAL W TERGE (przed zastosowanie należy zapoznać się z kartą techniczną EPOSEAL W TERGE);
 • pierwsze czyszczenie za pomocą krążka ściernego należy wykonać wtedy gdy nie zachodzi ryzyko częściowego usunięcia produktu ze szczeliny. W tym celu zaleca się poniżej podane czasy oczekiwania w warunkach 23°C i 50% wilgotnośći (Tab. 2).

 

Tab. 2:

Typ płytki i fugi

Zalecany czas oczekiwania na pierwsze czyszczenie

Maksymalny czas oczekiwania na pierwsze czyszczenie

Mozaika i płytki z fugą < 3 mm

20 min

3 godziny

Fuga pomiędzy 3 i 10 mm

1 godzina i  30 min

3 godziny

Fuga pomiędzy 10 i 15 mm

2 godziny

3 godziny

 

Usunięcie piany

 • Nacieranie powierzchni krażkiem ściernym powoduje wytwarzenie dużej ilości piany, któą należy usunąć przy pomocy owalnej gąbki komórkowej SPUGNA CELLULOSA OVALE (mod. NR291O) nasączonej wodą i często spłukiwanej. Podczas tej czynności ważne jest by nie uszkodzić świeżo wykonanych fug.

 

Wykończenie - zabezpieczenie

 • Po usunięciu piany należy wykonać wykonczeniafugi natryskując produkt EPOSEAL W-TERGE  bezpośrednio na powirzchnię przy pomocy odpowiedniego załączonego rozpylacza a następnie rozmazać po powierzchni za pomocą dobrze spłukanej gąbki komórkowej. Tą czynnośc należy wykonać z cała starannością ponieważ na tym etapie fuga otrzymuje formę końcową. Jeśli gąbka zabrudzi sie i stanie się lepka należy użyć nowej. Czas jaki musi upłynąć od pierwszego umycia krążkiem ściernym, a zabezpieczeniem za pomocą gąbki jest zależny od temperatury w trakcie wykonania, szerkości fugi i rodzaju płytki (zob Tab.3)

 

Tab. 3:

Typ płytki i fugi

Zalecany czas oczekiwania przed wykończeniem (od momentu wykonania fugi)

Maksymalny czas oczekiwania przed wykończeniem (od momentu wykonania fugi)

Mozaika i płytki z fugą < 3 mm

1 godzina

8 godzin

Fuga pomiędzy 3 i 10 mm

6 godzin

8 godzin

Fuga pomiędzy 10 i 15 mm

6 godzin

8 godzin

 

 • Chcąc utrzymać narzędzia w należytej czystości konieczne jest częste mycie czystą wodą. Stosowanie produktu EPOSEAL W TERGE  ułatwia pozbycie się śladów żywicy;
 • W przypadku gdy na powierzchni fugowanej pojawą się niepożądane ślady lub gdy mamy zamiar delikatnie poprawić niektóre wypełnienia, można to uczynić przy pomocy gąbki komórkowej i  produktu EPOSEAL W TERGE, ale nie później niż po ułpywie 6 godzin (w temp.  23°C) od wykonania pierwszego  mycia.

 

Dojrzewanie

Proces dojrzewania produktu EPOSEAL W  zależy od warunków otoczenia. W tabeli nr 4 przedstawiono czasy dla ruchu pieszych i całkowitego dojrzania w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.

 Tab.4:

Warunki dojrzewania

Możliwość ruchu pieszych *

Dojrzewanie całkowite**

8°C; 70% Wilgorności

48 godzin

7 dni

15°C; 70% Wilgotności

24 godzin

5 dni

20°C; 50% Wilgotności

20 godzin

4 dni

26°C; 50% Wilgotności

18 godzin

4 dni

35°C; 50% Wilgotności

15 godzin

3 dni

 

* Przez stwierdzenie możliwy  dla ruchu pieszych należy rozumieć możliwośc poruszania się pieszo po wykonanej powierzni bez możliwości lokowania dodatkowych obciążeń (meble, narzędzia, wyposarzenie wnętrza). W takim wypadku nie należy jeszcze oczekiwać pełnej odporności mechanicznej wykonanej powierzchni. 

** Przez pojęcie całkowitego dojrzania należy rozumieć możliwośc ulokowania na wykonanej powierzni zaplanowane obciążenia (meble, narzędzia, wyposarzenie wnętrza). Wykonywana powierzchnia osiąga deklarowaną odporność chemiczną i mechaniczną.

Podczas wykonywania powierzchni w niedostatecznych warunkach atmosferycznych (niska temperatura i wilgotność), przy braku możliwości kontrolowania temperaturą, należy odpowiednio wydłużyć czas dostępności do ruchu pieszych na wykonywanej powierzchni mając na wzgledzie całkowite dojrzanie produktu EPOSEAL W.

 

Ważne zasady stosowania

 • EPOSEAL W jest produktem prostym w użyciu nawet w obniżonej temperaturze; przedział temperatury w jakiej można stosować produkt mięści się od +8 do +35°C. Poniżej temperatury +13°C można zaobserwować wzrost lepkości produktu, co jednak nie wpływa zauważalnie na łatwość użycia produktu, a także na końcowe właściwości chemiczno-mechaniczne. 
 • W szególnych realizacjach (laboratoriach, warsztatach, pracowniach itp.) należy wcześniej ocenić rodzaj obecnych chemikaliów (zwłaszcza tych agresywnych), z którymi produkt może mieć styczność. Jeśli chodzi o odporność chemiczną EPOSEAL W, należy zapoznać się z sekcją “Odporność chemiczna” aktualnej karty technicznej
 • Na płytkach o jasnych kolorach jeśli chce się wykonać ciemne fugi (lub odwrotnie) należy wcześniej ocenić możliwość czyszczenia, wykonując rzeczywistą próbę z wybranymi produktami.  
 • Na płytkach nie lakierowanych lub wypalanych (typu klinkier nie lakierowany) należy wcześniej ocenić możliwość oczyszczenia wykonując rzeczywistą próbę z wybranymi produktami. Jednakże zaleca sie fugowanie w tym samym kolorze produktu EPOSEAL W co płytki.

 

Nie stosować :

 • ­na płytkach typu cotto toscano;
 • ­na płytkach i wykończeniach z kamienia naturalnego lub syntetycznego o szczególnej porowatości. W razie   wątpliwości wykonać fugowanie próbne na małym obszarze w celu zweryfikowania możliwiści czyszczenia EPOSEAL W z wybranym produktem ;
 • w fabrykach gdzie znjaduje sie olej (fabryki oliw i oleju).

 

Usuwanie stwardniałych pozostałości

Stwarniałe pozostałości fugi można usunąć mechanicznie tylko przy użyciu środków fizycznych (gorąca temperatura i ścieranie).  Praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie nagrzewnicy ręcznej kierując strumień gorącego powietrza bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Usunięcie zbędnego materiału następuje w temperaturze około 400°C.

Stwardniały produkt EPOSEAL W można usunąć z narzędzi pozostawiając je na jakiś czas w rozpuszczalniku typu ACETON. Zastosowanie przemysłowych produktów w żelu do usuwania farby przyspiesza usunięcie pozostałości.

EPOSEAL W

Kolorowa zaprawa epoksydowa antypleśnowa o wysokiej
odporności chemicznej, przeznaczona do spoinowania płytek i mozaik z fugą od 2 do 15 mm używana również jako klej

Zużycie

Tab. 5:

Rozmiary płytki[mm]

L (Długość) x l (szerokość) x S (grugość)

F, Szerokość fugi [mm]

 

1,5

3

4

5

6

8

10

12

15

10x10x0,6

 0,25

 0,50

 

 

 

 

 

 

 

Zużycie [kg/m2]

20x20x2

 0,42

 0,84

 

 

 

 

 

 

 

20x20x4

 0,84

 1,68

 

 

 

 

 

 

 

75x75x4

 0,22

 0,45

 0,60

 0,75

 0,90

 

 

 

 

75x75x6

 0,34

 0,67

 0,90

 1,12

 1,34

 

 

 

 

100x100x10

 0,42

 0,84

 1,12

 1,40

 1,68

 2,24

 2,80

 

 

150x150x6

 0,17

 0,34

 0,45

 0,56

 0,67

 0,90

 1,12

 1,34

 1,68

100x200x6

 0,19

 0,38

 0,50

 0,63

 0,76

 1,01

 1,26

 1,51

 1,89

100x200x10

 0,32

 0,63

 0,84

 1,05

 1,26

 1,68

 2,10

 2,52

 3,15

150x300x15

 0,32

 0,63

 0,84

 1,05

 1,26

 1,68

 2,10

 2,52

 3,15

200x200x9

 0,19

 0,38

 0,50

 0,63

 0,76

 1,01

 1,26

 1,51

 1,89

200x200x14

 0,29

 0,59

 0,78

 0,98

 1,18

 1,57

 1,96

 2,35

 2,94

300x300x10

 0,14

 0,28

 0,37

 0,47

 0,56

 0,75

 0,93

 1,12

 1,40

400x400x10

 0,11

 0,21

 0,28

 0,35

 0,42

 0,56

 0,70

 0,84

 1,05

500x500x12

 0,10

 0,20

 0,27

 0,34

 0,40

 0,54

 0,67

 0,81

 1,01

600x600x12

 0,08

 0,17

 0,22

 0,28

 0,34

 0,45

 0,56

 0,67

 0,84

600x1200x12

 0,06

 0,13

 0,17

 0,21

 0,25

 0,34

 0,42

 0,50

 0,63

Poniżej został podany wzór do obliczenia zużycia dla innych płytek nie podanych w tabeli. Należy tylko określić rozmiary płytki  i fugi.

Zużycie w  kg/m2 = F x S x (L + l) : (L x l) x 1,40

EPOSEAL W

Kolorowa zaprawa epoksydowa antypleśnowa o wysokiej
odporności chemicznej, przeznaczona do spoinowania płytek i mozaik z fugą od 2 do 15 mm używana również jako klej

Kolory

EPOSEAL W jest dostępny w 27 kolorach przedstawionych w katalogu kolorów zapraw spoinowych “I COLORI DEI FUGANTI”. Inne kolory, jeśli są wykonalne, można zamawiać poprzez Serwis Techniczny.

(02) NERO F

 

(03) ANTRACITE F

 

(04) GRIGIO 4 F

 

(30) GRIGIO CEMENTO F

 

(05) GRIGIO 3 F

 

(06) GRIGIO 2 F

 

(07) GRIGIO 1 F

 

(01) BIANCO F

 

(10) CREMA F

 

(09) AVORIO F

 

(11) BEIGE F

 

(12) GIALLO SABBIA F

 

(13) GIALLO SOLE F

 

(18) MARRONE 1 F

 

(16) MARRONE 3 F

 

(15) TESTA DI MORO F

 

(23) ROSSO SCURO F

 

(20) ROSATO F

 

(19) ROSSO ARANCIO F

 

(21) ROSA ANTICO F

 

(8) GHIACCIO F

 

(32) NEVE F

 

(24) INDACO F

 

(28) BLU F

 

(33) OLTREMARE F

 

(27) VERDE SCURO F

 

(25) VERDE PALLIDO F

Przedstawione kolory są zaprezentowane w celach orientacyjnych i mogą nieznacznie różnić się od barwy rzeczywistej; efekt wizualny zależny jest od zastosowanych urządzeń – jakości i wydajności drukarki oraz monitora.

Specyfikacja techniczna

gęstość, PN EN ISO 1675

A

kg/dm3

1,43 ± 0,05

B

1,40 ± 0,05

A+B

1,41 ± 0,05

Temperatura pracy (przedział)

 

°C

da +8 a +35

Odporność na ścieranie, PN EN 12808-2

 

mm3

77 ± 5

skurcz, PN EN 12808-4

 

mm/m

1,3 ± 0,1

Wytrzymałość  na zginanie, PN EN 12808-3

 

MPa

> 30

Wytrzymałość na ściskanie, PN EN 12808-3

 

MPa

> 45

Absorpcja wody, PN EN 12808-5

w 30 min

g

0,02 ± 0,01

w 240 min

0,04 ± 0,01

Przyczepność przy ścinaniu po zanurzeniu w wodzie  ścinaniu

PN EN 12003

 

MPa

3,6 ± 0,5

Przyczepność przy ścinaniu po szoku termicznym, PN EN 12003

 

MPa

> 2,0

Czas otwarty  (przyczepnośc przy rozciąganiu 3,2 MPa),

PN EN 1346

 

min

20

Spływ, PN EN 1308

 

mm

0,20 ± 0,05

Proporcje mieszania (A:B)

 

-

11,50 : 1,00

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

 

Odporność chemiczna (odporność na plamy według UNI EN 12720)

Tab. 6:

Czas kontaktu  

7 dni

72 godzin

24 godziny

1 godzina

10 minut

10 sekund

Cykl mycia **

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

Środek chemiczny ¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS OCTOWY 2,5%

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS OCTOWY 5,0%

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS OCTOWY 10,0%

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS SOLNY37,0%

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDO CITRICO 10,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS FOSFOROWY 50,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS FOSFOROWY 75,0 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS MLEKOWY 2,5 %

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS MLEKOWY 5,0 %

2

2

2

2

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS MLEKOWY 10,0 %

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KWAS AZOTOWY 25,0 %

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KWAS AZOTOWY 50,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

3

3

3

3

5

 

 

 

 

 

 

 

KWAS OLEINOWY

 

 

 

 

°1

 

 

 

3

3

3

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS SIARKOWY 2,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWAS SIARKOWY 10,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

2

2

2

2

5

 

 

 

 

 

 

 

KWAS SIARKOWY 96,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°1

 

 

 

2

2

2

2

5

 

 

 

KWAS WINOWY 10,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady i alkalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMONIAK 25,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODCHLORYN SODU 6,4 g/L

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

PODCHLORYN SODU 49 g/L (WYBIELACZ HANDLOWY)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

WODOROTLENEK SODU 50,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLOREK SODU nasycony w wodzie

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZOTAN ŻELAZA nasycony w wodzie

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

° Zniszczenie fugi na skutek korozji chemicznej.

** Cykle mycia są opisane w poniższej tabelce z przyporządkowanymi wartościami

Mycie ***

Opis cyklu****

0

Mycie czystą wodą z kranu w 15°C.

A

Mycie wodą z kranu i środkiem czemicznym do twardych powierzchni (symulujący UNI EN 12720).

B

Mycie środkiem alkalicznym na bazie sody kaustycznej (10%) i środkiem powierzchniowo czynnym nie jonowym (3%) typu środkiem chemicznym do kuchni przemysłowych.

C

Mycie roztworem 50% wybielaczem handlowym (49 g/L aktywnego chloru).

*** Mycia wykonuje sie według kolejności 0-A-B-C aż do momentu usunięcia lub zminimalizowaniu plamy. Przy końcu każdego cyklu ocenia sie stan pozostałej plamy na powierzchni, a jeśli całkowicie została usunięta zaprzestaje sie wykonania kolejnego  cyklu mycia. 

**** Procedura mycia jest następująca: pozostawia sie detergent na 15 sekund, naciera sie za pomocą ręcznika papierowego przez 1 minute, po czym miejsce przemywa sie obficie zimną wodą 

 

Sposób odczytania rezultatów odbywa sie zgodnie z klasyfikacją numeryczną  opisaną w poniższej tabeli.

Zapisana ocena

Opis reakcji

5

Brak zmian – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną niczym nie różni się od pozostałej powierzchni

4

Zmiana ledwie zauważalna– powierzchnia narażona na reakcje chemiczną różni się od pozostałej powierzchni, tylko gdy jest obserwowana pod światło. W takim przypadu zmiana widoczna jest w połysku i ewentualnie w kolorze powierzchni, a nie dotyczy struktury powierzchni ( wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.)  

3

Przejściowe zmiany – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną różni siż od pozostałej powierzchni jakkolwiek się obserwuje – nie tylko pod światło. W tym przypadu zmiana widoczna jest w połysku i w kolorze powierzchni, a nie dotyczy struktury powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

2

Znaczne zmiany- powierzchnia narażona na reakcje chemiczną wyraźnie różni się od pozostałej powierzchni. W takim przypadu zmiana widoczna jest w połysku, w kolorze powierzchni  i widoczna jest na strukturze powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

1

Silne zmiany – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną zdecydowanie różni sie od pozostałej powierzchni przejawiając wyraźne ślady uszkodzenia powierzchni zarówno pod względem estetycznym (połysk i kolor) jak i pod względem struktury powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

 


Czas kontaktu 

7 dni

72 godzin

24 godziny

1 godzina

10 minut

10 sekund

Cykl mycia**

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

0

A

B

C

Środek chemiczny¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCET BALSAMICZNY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

BRANDY (40 % vol. )

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAWA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

COLA

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPÓJ

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

KETCHUP

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEJ Z OLIWY

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS SOJOWY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYROP MIĘTOWY 50% wody

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOK Z CZEROWNYCH POMARAŃCZY

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁONY SOK Z BURAKA CZERWONEGO

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁONY SOK ZE SZPINAKU

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOK Z CYTRYNY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS POMIDOROWY

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWONE WINO

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAFRAN 1,0 g/L

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Rozpuszczlniki i tlenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WODA UTLENIONA 3,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCOHOL IZOPROPYLOWY

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCET

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1-METOKSYPROPANOL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAN METOKSYPROPYLU

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TETRACHLOROETYLEN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLUEN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICHLOROETYLEN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSYLENY

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki czyszczące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AZUR”

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CIF POLVERE LIQUIDA”

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERSIVO PER PIATTI

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NORDECAL FORTE” 100,0%

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NORDECAL FORTE” 50,0 %  w wodzie

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NORDECAL FORTE GEL”

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STRIPPER” 100,0 %

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STRIPPER” 50,0 % w wodzie

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VIM CLOREX” 10,0 % w wodzie

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Cykle mycia są opisane w poniższej tabelce z przyporządkowanymi wartościami

Mycie ***

Opis cyklu****

0

Mycie czystą wodą z kranu w 15°C.

A

Mycie wodą z kranu i środkiem czemicznym do twardych powierzchni (symulujący UNI EN 12720).

B

Mycie środkiem alkalicznym na bazie sody kaustycznej (10%) i środkiem powierzchniowo czynnym nie jonowym (3%) typu środkiem chemicznym do kuchni przemysłowych.

C

Mycie roztworem 50% wybielaczem handlowym (49 g/L aktywnego chloru).

*** Mycia wykonuje sie według kolejności 0-A-B-C aż do momentu usunięcia lub zminimalizowaniu plamy. Przy końcu każdego cyklu ocenia sie stan pozostałej plamy na powierzchni, a jeśli całkowicie została usunięta zaprzestaje sie wykonania kolejnego  cyklu mycia. 

**** Procedura mycia jest następująca: pozostawia sie detergent na 15 sekund, naciera sie za pomocą ręcznika papierowego przez 1 minute, po czym miejsce przemywa sie obficie zimną wodą  

 

Sposób odczytania rezultatów odbywa sie zgodnie z klasyfikacją numeryczną  opisaną w poniższej tabeli.

Zapisana ocena

Opis reakcji

5

Brak zmian – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną niczym nie różni się od pozostałej powierzchni

4

Zmiana ledwie zauważalna– powierzchnia narażona na reakcje chemiczną różni się od pozostałej powierzchni, tylko gdy jest obserwowana pod światło. W takim przypadu zmiana widoczna jest w połysku i ewentualnie w kolorze powierzchni a nie dotyczy struktury powierzchni ( wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

3

Przejściowe zmiany – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną różni się od pozostałej powierzchni jakkolwiek się obserwuje – nie tylko pod światło. W takim przypadu zmiana widoczna jest w połysku i w kolorze powierzchni a nie dotyczy struktury powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

2

Znaczne zmiany- powierzchnia narażona na reakcje chemiczną wyraźnie różni się od pozostałej powierzchni. W takim przypadu zmiana widoczna jest w połysku, w kolorze powierzchni  i widoczna jest na strukturze powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

1

Silne zmiany – powierzchnia narażona na reakcje chemiczną zdecydowanie różni się od pozostałej powierzchni przejawiając wyraźne ślady uszkodzenia powierzchni zarówno pod względem estetycznym (połysk i kolor) jak i pod względem struktury powierzchni (wybrzuszenia, pęknięcia, napęcznienia, postrzępienia itp.) 

EPOSEAL W

Kolorowa zaprawa epoksydowa antypleśnowa o wysokiej
odporności chemicznej, przeznaczona do spoinowania płytek i mozaik z fugą od 2 do 15 mm używana również jako klej

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
 • Opakowania składników A i  B uprzednio są  ważone. W przypadku  częściowego zużycia składników  A i B  należy
 • stosować się do wskazanych proporcji mieszania znajdujących się na opakowaniach
 •  Na powierzchniach zabrudzonych pozostałościami cementowymi czy też poplamionych tłuszami i olejami
 •  Produkt jest drażliwy dla oczu i skóty. Podczas używania należy używać okulary ochronne zgodny z  normą PN EN 166 klasa 1F lub lepsze, a także gumowe rękawiczki II kategorii lub lepsze. Użycie  nitrylowych rękawiczek gwarantuje odpowiednią ochronę i dłuższą żywotność.
 • Należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu przed jego zastosowaniem.
 • EPOSEAL W nie gwarantuje odpowiedniej przyczepności.
Magazynowanie

24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, w temp. od +10 ° C do +35 ° C