SOLID

Primer na wilgotne powierzchnie

Opis

Produkt SOLID jest to primer na wilgotne powierzchnie dostępny jako gotowy zestaw, złożony z następujących komponentów:

 • SOLID składnik A: mieszanina prepolimerów epoksydowych na bazie wody, dodatków i wzbogacaczy;
 • SOLID składnik B: modyfikowane aminy procesu kopolimeryzacji;
 • SOLID FAST: przyszpieszacz reakcji;
 • SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6: piasek kwarcowy do posypania;
 • WYCISKARKA DREWNIANA do całkowitego opróżnienia produktu z opakowania.  

Gotowy zestaw jest dostępny w wiaderku poliprolylenowym, które służy jako pojemnik roboczy całego systemu, będąc jednocześnie opakowaniem niezbędnym w  transporcie i magazynowaniu.

Mieszając mechanicznie dwa składniki A i B powstaje płynna, gęsta mieszanina, umożliwiająca nakładanie przy pomocy wałka na różnorodnych powierzchniach budowlanych.

W przypadku gdy temperatura zastosowania jest niższa niż +12°C do mieszanki składników A i B należy dodać produkt SOLID FAST, który przyspiesza sieteczkowanie produktu pozwalając na wykonanie powierzchni w temperaturze powyżej +4°C.

Zastosowanie

SOLID zatrzymuje i hamuje powstawanie wilgoci w miejscach zastosowania.

Na powierzchniach z wilgotnością przewyższającą dopuszczalny poziom powszechnie respektowany przez sztukę budowlaną przed wykonaniem powłoki wykończeniowej zaleca się zastosowanie produktu SOLID.

SOLID używa się na:

 • Jastrychach cemetowo – piaskowych (stosowanych w formie “mokraj ziemii ” lub  na sposób samopoziomujący)
 • Betonach lanych lub prefabrykowanych
 • Płytkach każdego typu i rodzaju, przeszlifowanych uprzednio tarczą diamentową;
 • Naturalnych kamieniach uprzednio przeszlifowanych;
 • Posadzkach weneckich lub lastryko uprzednio przeszlifowanch;

 Poza tym SOLID można stosować również na powierzchniach nie mających problemu z wilgocią, lecz gdzie zachodzi konieczniość wykonania mostków szczepnych dla kolejnych warst wykończeniowych, gdy mamy do czynienia z:

 • Aluminium i stalą ocynkowaną;
 • Wykończeniami drewnianymi wszelkiego rodzaju;
 • Paneli i izolacji wszelkiego rodzaju (polistyren EPS i XPS, płyty g-k itp.)
Opakowanie

Zestaw na 6 m2:

1 x SOLID (A) kg 1,30

1 x SOLID (B)  kg 0,52

1 x SOLID FAST  kg 0,22

Piasek kwarcowy  kg 5,3

Zestaw na 18 m2 zawiera:     

2 x SOLID (A) kg 1,395

2 x SOLID (B)  kg 0,78

2 x SOLID FAST  kg 0,33

Piasek kwarcowy kg 16

 

SOLID

Primer na wilgotne powierzchnie

Przygotowanie podłoża
 • Jastrychy i betony muszą posiadać powierzchnię jednorodną i nośną, o odporności na pękanie powyżej 1 MPa;
 • Należy usunąć z powierzchni wszelkie substancje, które mogą ograniczyć przyczepność;
 • Płytki i kamienie naturalne należy uprzednio przeszlifować tarczą diamentową, a powstały kurz i osad usunąć;
 • Podłoża z połyskiem należy przemyć specjalnymi detergentami tak by pozbyć się wosku lub środków ochronnych, jeśli wcześniej zastosowano; najlepiej zastosować szorowanie mechaniczne.  
Przygotowanie produktu
 • Temperatura otoczenia i temperatura podłoża muszą być podobne i mieć co najmniej +4°C;
 • Wycisnąć do wiaderka zawartośc torebki ze składnikiem A i B przy pomocy dołączonego drewnianego wyciskacza, zgodnie z dołączonymi instrukcjami;
 • Zawartość wiaderka mieszać mechanicznie na niskich obrotach;
 • Należy zmierzyć temperaturę otczenia: jeśli jest mniejsza od +12°C należy dodać produkt SOLID FAST (przyspieszacz reakcji) i na nowo zmieszać;
 • Podczas stosowania należy pamiętać o czasie przydatności do użycia (pot-life) przedstawionym w tabeli poniżej.

 

Tab. 1

mieszanka

pot-life [minuty]

SOLID (A+B)

60

SOLID (A+B) + SOLID FAST

25

Zastosowanie produktu
 • Rozprowadzać na powierzchni przy pomocy wałka z krótkim włosiem ( zużycie: 300 g/m2);
 • Na świeżo, po wykonaniu około 4¸5 m2 powierzchni, rzadko posypać piaskiem kwarcowym SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6 załączonym do zestawu (zużycie: 0,8 kg/m2);

 

W celu wykonania kolejnych warstw powierzchni należy uwzględnić czas sieciowania produktu przedstawiony poniżej w tabeli 2:

Tab. 2

Temperatura stosowania

mieszanka

Nadający się do chodzenia/przeszlifowania papierem ściernym

Po

+35°C

SOLID (A+B)

2 godzinach

+20°C

SOLID (A+B)

5 godzinach

+12°C

SOLID (A+B)

7 godzniach

+12°C

SOLID (A+B) + SOLID FAST

4 godzinach

+7°C

SOLID (A+B) + SOLID FAST

6 godzinach

+7°C

* SOLID (A+B) + SOLID FAST + 2% wody

6 godzinach

+4°C

SOLID (A+B) + SOLID FAST

12 godzinach

+4°C

* SOLID (A+B) + SOLID FAST + 2% wody

12 godzinach

 

*: w przypadku zastosowania w niskich temperaturach (poniżej +12°C),  zwiększa się lepkość mieszanki: tylko w takim przypadku dozwolone jest dolanie ok 2% wody (względem A+B).

Czyszczenie narzędzi
 • na świeżo za pomocą czystej wody;
 • po utwardzeniu prduktu, tylko mechanicznie.

SOLID

Primer na wilgotne powierzchnie

Zużycie
 • około 300 g/m2 (A+B)
 • około 0,8 kg/m2 piasku kwarcowego SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6 do posypania
 • 120 g produktu SOLID FAST na 1 kg produktu SOLID (A+B).

SOLID

Primer na wilgotne powierzchnie

Specyfikacja techniczna

Konsystencja

Składnik  A

Składnik  B

SOLID FAST

-

Płynny i lepki

Płynny i lepki

Sypki

Kolor

Składnik  A

Składnik B

SOLID FAST

-

biały

czarny

szary

gęstość (A+B), ISO 2811-1

 

kg/l

1,16 ± 0,02

Przyczepność, UNI EN 1542,  A+B (odrywanie betonu)

 

MPa

> 3,0

temperatura stosowania

 

°C

od +4 do +35°C

Przepuszczalność pary  SOLID (A+B+), DIN 23615

 

µ

2900 ± 300

wodoszczelność (metoda wewnętrzna)

uderzenie strumienia wody z 15 cm

 

-

wodoszczelny

twardość Shore D (po 7 dniach w 23°C), DIN 53505

 

°

70 ± 3

pot-life (A+B), w +25°C

 

min

60

pot-life (A+B+SOLID FAST), w +25°C

 

min

25

Proporcje A : B

 

-

2,5 : 1,0

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli przedstawionymi obok.

SOLID

Primer na wilgotne powierzchnie

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
 • Produkt nie jest w stanie zabezpieczyć powierzchni przed ruchami podłoża, które objawiają się pęknięciami zarówno przez skurcz jak i przez rozciąganie: pękniecia jednak nie mają negatywnego wpływu na zabezpieczenie przed wilgocią (ten efekt jest gwarantowany)
 • W przypadku jastrychów o wysokiej porowatości (ponad normowalną), można zastosować SOLID jako produkt zamykający – wyrównujący pory, mieszając go z piaskiem kwarcowym i roprowadzając za pomocą pacy.
 • W tym wyjątkowym przypadku, po stwarnieniu pierwszej warstwy można wykonc drugą we właściwy i wskazany sposób.
Magazynowanie

24 miesiące w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowania, w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +35°C.

Produkt wrażliwy na mróz.