EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności

Opis

EASY - LAST 90 to gęsty, płynny produkt o szarym zabarwieniu złożony z jednoskładnikowych, poliuretanowych polimerów, które w reagując z wilgotnością powietrza tworzą elastomerową, nieprzepuszczalną powłokę odporną na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Produkt polimeryzuje w niskich temperaturach oraz w środowisku o podwyższonej wilgotności względnej. EASY - LAST 90 jest produktem paroprzepuszczalnym dlatego też nie gromadzi się wilgoć pod jego powierzchnią. Po zakończeniu procesu polimeryzacji EASY - LAST 90 tworzy nieprzepuszczalną powierzchnię bardzo odporną na wodę (nawet przy ciągłym kontakcie) i różne chemikalia, która doskonale przylega do różnorodnych podłoży. Posiadane właściwości chemiczne (powłoka nie jest termoplastyczna) zapobiegają osadzaniu się pyłów na powierzchni oraz zmiękczaniu pod wpływem ciepła- dzięki temu powłoka EASY - LAST 90 jest łatwa w utrzymaniu w czystości.

Zastosowanie

Preparat EASY - LAST 90 jest szczególnie zaprojektowany z myślą o tworzeniu elastycznych powłok nieprzepuszczalnych bez stosowania wewnętrznego zbrojenia.

EASY - LAST 90 znajduje zastosowanie jako powłoka uszczelniająca na:

 • płaskich lub pochyłych dachach;
 • balkonach lub tarasach;
 • zewnętrznych stropach z przeznaczeniem ruchu pieszych (bez potrzeby dodatkowego wykończenia)
 • kształtkach i rynnach

EASY - LAST 90 może być stosowany również na:

 • papy bitumiczne
 • beton
 • jastrych
 • powierzchnie ceramiczne i kamienne
 • lastryko
Opakowanie

metalowa bańka zamknięta obejmą (hobok) o wadze 5 kg

metalowa bańka zamknięta obejmą (hobok) o wadze 20 kg

icon

AQUALAMINE

tl_files/nordresine/images/NORD_RESINE_AQUALAMINE_IMPERMEABILIZZANTE.JPG

EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności

Przygotowanie podłoża

Powłoka EASY - LAST 90 może być stosowana na powierzchniach o wilgotności do 6% (według normy UNI 10329) gdyż, będąc przepuszczalna dla pary wodnej, na jej powierzchni nie powstają pęcherzyki powietrza. W przypadku podłóg o wyższej wilgotności, spoistość, zwartość warstwy produktu oraz jego przyczepność do podłoża są uzależnione od obecności i ilości pęcherzyków powietrza w powłoce.

Czarne papy bitumiczne:

- wyczyścić powierzchnię za pomocą odpowiednich środków czyszczących;

- zastosować powłokę EASY - LAST 90 bez użycia primera.

Papy bitumiczne z warstwą ochronną:

- sprawdzić poprawność łączenia warstwy ochronnej z powłoką bitumiczną;

- w przypadku niewystarczającej przyczepności produktu usunąć warstwę ochronną przed zastosowaniem EASY - LAST 90.

Papy bitumiczne z warstwą łupkową:

- zastosować produkt BLACK SOLID i po utwardzeniu (min 3 godz w temp. 23°C i 50 % wilgotności względnej)

nanieść EASY - LAST 90.

Beton przemysłowy:

- wyczyścić powierzchnię usuwając z niej wszelkie oleje oraz tłuszcze;

- nałożyć pierwszą warstwę produktu EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą zużywając  ok. 400 g/m2 produktu.

Beton lany i gładzony łatą:

- należy sprawdzić czy na powierzchni nie tworzy się szlam cementowy powstający przy nadmiarze wody w zaprawie; w takim przypadku należy usunąć go mechanicznie (frezując) a następnie umyć powierzchnię czystą wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

- aby poprawić zadane spadki powierzchni, uzupełnić dziury i wyeliminować wybrzuszenia użyć GROVE MASETTO zmieszanego z GROVE PRIMER;

- nałożyć jedną warstwę produktu EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą zużywając ok. 400 - 500 g/m2 produktu.

Jastrychy piaskowo-cementowe:

- należy sprawdzić jednorodność powierzchni i w razie potrzeby zastosować metody umożliwiające uzyskanie powierzchni spoistej, nośnej, pozbawionej nier1)ówności o odpowiednim nachyleniu i z właściwą porowatością (nie za dużą);

- nałożyć jedną warstwę produktu EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą zużywając ok. 400 - 600 g/m2.

Wykończenia ceramiczne i kamienne:

- chcąc zamaskować ciągi fug należy je wypełnić produktem ANCHOR VE 400 dozując nakładaną ilość metalową szpachelką;

- przeszlifować powierzchnię tarczą diamentową;

- nałożyć jedną warstwę produktu EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą zużywając ok. 400 - 600 g/m2

Przygotowanie produktu
 • przed użyciem dokładnie rozmieszać produkt w pojemniku mieszając mieszadłem mechanicznym na wolnych obrotach starając się jak najmniej napowietrzyć produkt;
 • odczekać 5 minut by zostały uwolnione bąbelki powietrza, które dostały się do mieszaniny podczas procesu homogenizacji.

Opakowanie, które nie zostało całkowicie zużyte, należy oczyścić z pozostałości produktu tak, aby uniknąć zlepienia się brzegów pojemnika z pokrywką.

Ponowne zamknięcie wcześniej rozpoczętego opakowania nie gwarantuje szczelności i ochrony przez zawilgoceniem oraz skraca termin przydatności do kolejnego użycia.

Zastosowanie produktu

Na papę bitumiczną za pomocą wałka:

 • należy użyć wałka z krótkim włosiem odpornego na rozpuszczalniki (model M017);
 • prawidłowe nakładanie powłoki EASY - LAST 90 za pomocą wałka pozwala na uzyskanie średniego zużycia 0,8 kg/m2 na jedną warstwę;
 • aby uzyskać średnie zużycie około 1,6 kg/m2 należy położyć dwie warstwy produktu w odstępie jednego dnia;
 • na powierzchniach pionowych lub o dużym nachyleniu zaleca się zwiększenie lepkości powłoki poprzez dodanie od 1 - 4% wagowo EASY - LAST 90 THICKENER. Tak przygotowana mieszanina musi być zużyta w ciągu godziny od jej przygotowania.

Za pomocą wałka na powierzchnie betonowe, ceramiczne, kamienne oraz jastrychy:

 • nałożyć jedną warstwę EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą z wydajnością ok. 500 - 600 g/m2 a następnie odczekać aż do jej utwardzenia.
 • do wykonania kolejnych warstw należy użyć wałka z krótkim włosiem odpornym na rozpuszczalniki (model M017);
 • prawidłowe nakładanie powłoki EASY - LAST 90 za pomocą wałka pozwala na uzyskanie maksymalnego zużycia 0,7 - 0,8 kg/m2 na jedną warstwę;
 • aby uzyskać średnie zużycie około 2,2 - 2,4 kg/m2 należy położyć dwie warstwy produktu w odstępie jednego dnia;
 • na powierzchniach pionowych lub o dużym nachyleniu zaleca się zwiększenie lepkości powłoki poprzez dodanie od 1 - 4% wagowo EASY - LAST 90 THICKENER. Tak przygotowana mieszanina musi być zużyta w ciągu godziny od jej przygotowania.

Za pomocą packi przy wykończeniu samopoziomującym:

 • nałożyć jedną warstwę EASY - LAST 90, zatrzeć gładką, metalową packą zużywając ok. 500 - 600 g/m2 a następnie odczekać aż do jej utwardzenia.
 • do wykonania kolejnej warstwy należy dodać do produktu 6% EASY - LAST 90 FLUID;
 • nakładać za pomocą odpowiednio ząbkowanej packi (zobacz w katalogu LAMA PROFILO 93) ze zużyciem około 2,2 - 2,4 kg/m2 produktu;
 • na świeżo usunąć bąbelki powietrza przez przejechanie po powierzchni wałkiem z plastikowymi kolcami (zobacz w katalogu  NR6300P o długości 25 cm).

Tak przygotowany EASY - LAST 90 musi być zużyty w ciągu godziny od przygotowania.

Dojrzewanie nałożonej warstwy

To czy podłoga wyschła na tyle że można po niej chodzić zależy od wilgotności powietrza oraz podłoża i może być osiągnięte po około 12 - 18 godzinach. Deszcz nie ma wpływu na właściwości końcowe tworzącego się filmu. Jedynym skutkiem ubocznym może być powierzchniowe zabielenie produktu.

Czyszczenie narzędzi
 • na świeżo, za pomocą rozpuszczalnika poliuretanowego lub nitro;
 • po zaschnięciu produktu, usunąć środkami mechanicznymi.

EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności

Zużycie
 • za pomocą wałka na papy bitumiczne: 1,6 - 1,8 kg/m2;
 • za pomocą wałka na beton, jastrychy, oraz podłogi ceramiczne i kamienne: 2,2 - 2,4 kg/m2;
 • przy wykonaniu podłoży samopoziomujących: 2,2 - 2,4 kg/m2.

EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

pozostałość sucha, ISO 1625

%

90,2 ± 0,5

lepkość dynamiczna Brookfield'a, metoda PL EN ISO 2555

mPa·s

9000 ± 500

twardość Shore A (dojrzewanie 7 dni w 23°C przy wilgotności względnej 50%), DIN 53505

°

68 ± 2

kolor

---

Szary

obciążenie maksymalne przy rozciąganiu, PN EN ISO 527-1 (prędkość 50 mm/min.)

      +23°C

0°C

-15°C

MPa

 

2,0 ± 0,2

5,0 ± 0,5

8,0 ± 0,5

wydłużenie przy rozciąganiu, PN EN ISO 527-1 (prędkość 50 mm/min.)                       +23°C

0°C

-15°C

%

430 ± 50

paroprzepuszczalność, DIN 52615

µ

2600 ± 400

nieprzepuszczalność wody, EOTA-TR 003

---

nieprzepuszczalny

wilgotność maksymalna podłoża, UNI 10329

%

6

temperatura stosowania

°C

od +1 a +35

temperatura pracy

°C

od -30 do +90

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli przedstawionymi obok

EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
 • raz zaschnięty produkt może być usunięty z powierzchni narzędzi wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Aby usunąć produkt bez użycia siły należy moczyć narzędzia w SOLVENTE PER EASY - LAST 90 lub acetonie przez co najmniej godzinę.
 • produkt jest szkodliwy dla układu oddechowego oraz w kontakcie ze skórą. Do stosowania produktu należy ubierać rękawice robocze II kategorii według EN 374. Podczas nakładania powłoki należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia oraz używać respirator lub maskę z filtrem przeciw parom organicznym typu A2 lub ABEK2 według normy  EN 141.
 • przed stosowaniem należy przeczytać kartę bezpieczeństwa.
Magazynowanie

6 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

EASY LAST 90

Jednoskładnikowa, elastomerowa i nieprzepuszczalna powłoka płynna o wysokiej oddychalności