NORPHEN 300

Samopoziomująca epoksydowa posadzka żywiczna

Opis

NORPHEN 300  to produkt dwuskładnikowy złożony z :

 • Składnika A: to mieszanina płynnych prepolimerów    

epoksydowych i dodatków specjalnych;

 • Składnika B: to aminy niezbędne do procesu kopolimeryzacji.

Dzięki bardzo niskiej lepkości produkt NORPHEN 300 stosuje się przy wykończeniach betonowych posadzek wykorzystując właściwości samopoziomujące gotowej mieszanki.

Po całkowitym zaschnięciu produkt posiada wartą podkreślenia twardość i odporność na ścieranie, zachowując jednak giętkość i ogólnie dobrą odporność chemiczną.

NORPHEN 300 tworzy uszczelniającą powłokę półmatową pozwalającą łatwo utrzymywać czystość w pomieszczeniach gdzie zachodzi taka konieczność. Produkt jest dostępny w różnych kolorach.

Zastosowanie

NORPHEN 300 znajduje zastosowanie jako:

 • powłoka wykończeniowa betonu o grubości od 0,3 do 1,44 mm (i ponad), po stosownym przygotowaniu:

- szlifowanie tarczą diamentową z podstawową zacierką

- śrutowanie a następne zacieranie

- frezowanie a następnie zacieranie

 

Dobór sposobu przygotowania podłoża zależy wyłącznie od stanu tegoż podłoża:

- betony doskonałej jakości mogą być szlifowane lub śrutowane

- betony przesiąknięte olejami, mocno zabrudzone lub z osłabione należy frezować

 • kolorowe tło w powłokach estetyzujących wykończonych chipsami FLAKES, brokatami itd i wykończone przeźroczystym NORPUR ESTERNI
Opakowanie

12 i 20 kg (A+B)

NORPHEN 300

Samopoziomująca epoksydowa posadzka żywiczna

Przygotowanie podłoża
 • powierzchnia na którą będzie nakładany produkt musi być  “zdrowa”, czysta, sucha i wolna od luźnych cząsteczek. Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie może być mniejsza niż 25 MPa a odporność na zrywanie (test pull off) nie mniejsza niż 15 MPa;
 • nowe podłogi muszą być wyrezonowane mająć co najmniej 28 dni i wilgotność poniżej 3% (mierzona metodą węglową). W przeciwnym razie przygotować powierzchnie preparatem NORPHEN W3.
 • z racji iż powłoka nie przepuszcza pary wodnej  przewiduje (zaleca) sie umieszczenie izolacji pod betonem, tak by uniknąć podciągania wilgoci
Przygotowanie produktu

Wlać NORPHEN 300 składnik  B do składnika A i dobrze zamieszać za pomocą wiertarki lub mieszalnika (produktów nie wolno mieszać ręcznie).

Dodać NORPHEN 300 FILLER, jeśli zalecane, wymieszać dokładnie i wykonać za pomocą:

- wałka

- packą z zębami

- płaskim ściągaczem do żywicy na kiju

Zastosowanie produktu

1) Jako gładkie wykończenie wałkiem o grubości warstwy  300 mikronów

 

 • przeszlifować tarczą diamentową
 • wykonać wałkiem jedną warstwę NORPHEN FONDO SL przy zużyciu 200 gr/m2
 • nałożyć NORPHEN 300 wałkiem wykonując jedną lub dwie  warstwy przy zużyciu 350 gr/m2 na warstwę

 

2)  Jako wykończenie skórki pomarańczy wałkiem o grubości warstwy 300 mikronów 

 • przeszlifować tarczą diamentową
 • wykonać wałkiem jedną warstwę NORPHEN FONDO SL przy zużyciu 200 gr/m2;
 • nałożyć NORPHEN 300 wałkiem wykonując jedną lub dwie  warstwy przy zużyciu 350 gr/m2 na warstwę dodając na warstwę wykończeniową od 1,5 do 2 % krzemionki SILICE

 

3) Jako wykończenie samopoziomujące o grubości 1 mm

 • przeszlifować tarczą diamentową
 • wykonać wałkiem jedną warstwę NORPHEN FONDO SL przy zużyciu 500 gr/m2 wzbogaconym w proporcji 1:1 piaskiem kwarcowym SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3
 • przygotować NORPHEN 300  (A+B), dodać 40 % względem wagi preparat NORPHEN 300 FILLER, zastosować na sposób samopoziomujący i regulować za pomocą paki zębatej i stalowego wałka FRANGIBOLLE tak by  zużycie mieszanki (A+B+C) wyniosło 1,4 kg/m2

4) Jako wykończenie o grubości powyżej 1,5 mm

 • przeszlifować tarczą diamentową lub prześrutować
 • wykonać wałkiem jedną warstwę NORPHEN FONDO SL przy zużyciu 500 gr/m2 wzbogaconym w proporcji 1:1 piaskiem SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3
 • przygotować NORPHEN 300  (A+B), dodać 100 % względem wagi piasek kwarcowy SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3,  zastosować na sposób samopoziomujący i regulować za pomocą paki zębatej i stalowego wałka FRANGIBOLLE tak by zużycie mieszanki (A+B+C) wyniosło 2,8 kg/m2

 

5) Jako wykończenie o grubości powyżej 4 mm

 • przeszlifować tarczą diamentową lub prześrutować
 • wykonać wałkiem jedną warstwę NORPHEN FONDO SL przy zużyciu 500 gr/m2 wzbogaconym w proporcji 1:1 piaskiem SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3
 • przygotować NORPHEN 300  (A+B), dodać 100 % względem wagi piasek SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3, zastosować na sposób samopoziomujący i regulować za pomocą paki zębatej i stalowego wałka FRANGIBOLLE tak by  zużycie mieszanki (A+B+C) wyniosło 2,8 kg/m2;
 • zasiać piaskiem 0,3-0,9 i usunąć nadmiar, przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć  i wykonać warstwę finalną produktem NORPHEN 200  zużywając 0,7 kg/m2.

NORPHEN 300

Samopoziomująca epoksydowa posadzka żywiczna

Zużycie

Aby wykonać powłokę o grubości około 1 mm należy zastosować  1,4 - 1,5 kg/m2 produktu (A+B).

NORPHEN 300

Samopoziomująca epoksydowa posadzka żywiczna

Specyfikacja techniczna

Gęstość UNI 8310 (składnik A)

g/cm³

1,45 ± 0,05

pot life PN EN ISO 9514

min

25 ± 10

Czas minimalnego dojrzewania

godz

 36-48

Czas całkowitego związania

dni

7

Temperatura stosowania

°C

od +13 do +35

Twardość Shore D, ASTM D2240

---

70

Połysk  60°, PN EN ISO 2813

---

45±5

Proporcje mieszania A:B

           4,7:1,0

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli

NORPHEN 300

Samopoziomująca epoksydowa posadzka żywiczna

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
 • Dodanie rozpuszczalników do NORPHEN 300 może ułatwić aplikację produktu, ale może również obniżyć odporność chemiczną oraz zmniejszyć końcowy połysk powierzchni.
 • Kolejne warstwy kłaść od 12 do 72 godzin od momentu położenia warstwy poprzedniej
 • W okresach zimowym niska temperatura podwyższa lepkość produktu utrudniając nałożenie produktu za pomocą wałka oraz dając matowy końcowy efekt. Przed zmieszaniem składników trzymać produkt w ocieplanym pomieszczeniu doprowadzając jego temperaturę powyżej 13°C.
 • Szybkość działania mieszaniny jest zależna od temperatury. Zimno powoduje obniżenie prędkości kopolimeryzacji aż do jej całkowitego zahamowania.
 • Składniki A i B mieszać dokładnie w stosunkach podanych przez producenta. W razie potrzeby posługiwać się wagą.
 • Narzędzia czyścić za pomocą acetonu lub SOLVENTE  PER NORPHEN
 • Uwaga: utwardzony produkt można usunąć wyłącznie za pomocą ognia lub ciepłego powietrza o temperaturze powyżej 200 °C.
 • Przed zastosowaniem uważnie przeczytać kartę bezpieczeństwa.
Magazynowanie

Składnik A i B: 24  miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +35°C, chronić przed zimnem.